İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Tahsin Özcan

İslam Tarihi Anabilim Dalıtahsin özcan

1967’de Sivas/Suşehri’nde doğdu. 1989’da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. M.Ü.S.B.E. İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1991) ve doktora (1997) yaptı. 1994-1995 yıllarında İngiltere’de bulundu. T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi’nde Araştırmacı olarak çalıştı. 2004’te doçent ünvânı aldı. 2006-2012 yıllarında İ.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2009-2010 yıllarında dekan yardımcılığı yaptı. Temmuz 2012’de M.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atandı. Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği adıyla yayınlanan doktora tezi 2005 yılında Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması’nda mansiyon kazandı.Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı  ve Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları adlı kitaplarının yanında çok sayıda bildiri, makale ve ansiklopedi maddesi yayınlandı. Osmanlı dönemi vakıfları, para vakıfları, vakıf hukuku; kadı sicilleri, fetva mecmuaları, esnaf, ticaret, sosyal ve dini hayat konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1119

e-mail : tahsinozcan@hotmail.com

 

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 16.12.2016 10:08:03 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi