Bu anabilim dalında;

  1. İslâm dininin inanç esaslarını,
  2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,
  3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hülya Alper (Başkan)

Prof.Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş

Doç.Dr. Mehmet Bulgen

Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli

Öğr.Gör.Dr. Ali Ataç

Arş.Gör. Ayşe Nur Yazıcı

Arş.Gör. Mehmet Akif Kahveci

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 15.03.2021 14:06:55 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM