Bu anabilim dalında;

  1. İslâm dininin inanç esaslarını,
  2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,
  3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş(Başkan)

Prof.Dr. Hülya Alper

Doç.Dr. Mehmet Bulgen

Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli

Öğr.Gör.Dr. Ali Ataç

Arş.Gör. Mehmet Akif Kahveci

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 22.09.2022 12:05:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM