Prof.Dr. Hülya Alper

Kelam Anabilim Dalıhülya alper

Aslen Elazığlı olan Hülya Alper 1969’da Bursa İnegöl’de doğdu. 1987’de Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nden, 1991’de de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda “araştırma görevlisi” olarak çalışmaya başladı.  “Kur'ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberin Dindeki Konumu” adlı tezle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993), “Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı” isimli çalışma ile de doktorasını tamamladı (2000). 2005 yılında yardımcı doçent 2009 yılında da doçent oldu. Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı (İstanbul: Rağbet Yayınları 2002), Tevhidin Esasları (Ebü’l-Muîn Nesefî’nin Kitâbü’t-temhîd lî kavâidi’t-tevhîd’inin çevirisi İstanbul: İz Yayıncılık 2007), Bendeki Kahire (İstanbul: Kesit Yayınları 2007), İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi (İstanbul: İz Yayıncılık 2008) adlı kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1137

e-mail : hulyaalper@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 09:52:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM