İslam Felsefesi

 
  1. İslam coğrafyasında yetişmiş düşünürlerin Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetler,
  2. İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler,
  3. İslâm düşüncesinin dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları ele alınır.

 “İslâm Felsefesi Tarihi”, “İslâm Bilim Tarihi”, “İslâm Ahlakı”, “Türk ve İslâm Ahlakçıları”, “Ahlak Problemleri”, “Türk Düşünce Tarihi”, “Çağdaş İslâm Düşüncesi”, “Çevre ve Din”, “Ahlâk Felsefesi” gibi zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Ömer Türker (Başkan)

Prof.Dr. İlhan Kutluer

Prof.Dr. Hikmet Yaman

Arş.Gör.Dr. Selime Çınar


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 02.10.2023 07:57:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM