İslâm Mezhepleri Tarihi

Bu anabilim dalında;

  1. Mezheplerin ortaya koyduğu fikirlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması,
  2. Mezhep-din farkı, mezheplerin doğuş sebepleri, kurumlaşma safhaları,
  3. İslâm dünyasında dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çıkan görüş ve anlayışları mukayeseli bir şekilde ele alıp incelenir.

 “İslâm Mezhepleri Tarihi”, “Günümüz İslâm Dünyasında Dini Akımlar” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mehmet Ümit (Başkan)

Öğr.Gör. Mehmet Toprak

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 16.03.2020 10:31:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM