Felsefe Tarihi

Düşünce tarihi boyunca varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemler etrafında akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yapılan inceleme, temellendirme ve sistem oluşturma amaçlı bütün fikrî faaliyetleri inceleyen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, öğrencilerin Doğu-Batı düşünce ve uygarlıklarını tanımasını, böylece islâm düşünce ve medeniyetinin dayandığı fikrî kaynakları doğru bir şekilde tespit ederek isabetli mukayeseler yapabilmesini hedeflemiştir. Felsefî düşüncenin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu anabilim dalı Doğu (Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran) düşüncelerini göz önünde bulundurarak ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağını, mahiyetini, özelliklerini, gelişme seyrini ve felsefî sistemlerini incelemekte, bunların Ortaçağ (Avrupa ve islâm), Yeniçağ ve günümüz ile bağlantılarını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda lisans düzeyinde söz konusu anabilim dalı çerçevesinde ilkçağ Felsefesi Tarihi, Yeniçağ Felsefesi Tarihi, Felsefe Tarihi, Günümüz Felsefe Akımları, Astronomi ve Uzay Bilimleri adlı dersler okutulmaktadır.

Bilim Dalları: İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı; Yeniçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı

 

Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Hümeyra Özturan (Başkan)


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 25.07.2022 09:15:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM