İslam Hukuku

Bu anabilim dalında;

  1. Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),
  2. Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,
  3. Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,
  4. İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,
  5. Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

“İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri “gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hasan Hacak (Başkan)

Prof.Dr. Abdullah Kahraman (2547 / 40-b Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Yıldız

Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

Prof.Dr. Asım Cüneyd Köksal

Prof.Dr. Mehmet Erdoğan

Prof.Dr. Mehmet Boynukalın

Prof.Dr. Sami Erdem

Prof.Dr. İsmail Cebeci (2547-38 Md. Suudi Arabistan)

Doç.Dr. Münteha Maşalı

Doç.Dr. Nail Okuyucu

Dr.Öğr.Üyesi Hacer Yetkin

Dr.Öğr.Üyesi Enver Osman Kaan

Dr.Öğr.Üyesi İrfan İnce

Öğr.Gör. İsmail Eriş

Arş.Gör. Ayşegül Şimşek

Arş.Gör. Muhammed Usame Onuş

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 16.09.2020 08:30:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM