Prof.Dr. Asım Cüneyd Köksal

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hanefî Usûlcülerinin Elfâz Taksimindeki Metodları” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2001), aynı enstitüde “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2007). Yayıncılık ve İslâmî ilimlere dair eğitim faaliyetleriyle meşgul oldu. 2012 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Fakültemizde görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları fıkıh usulü, İslâm hukuku ve hukuk tarihi, İslam ahlâk, hukuk ve siyaset felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Makaleleri, tercümeleri ve yayına hazırladığı kitapların yanısıra, telif kitapları şunlardır: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008), Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye (2016), Elmalılı M. Hamdi Yazır (2017), Lutfi Paşa (2017), İlim Semasında Bir Yıldız: Mustafa Âsım Köksal (2018), Osmanlı Anayasasına Dair (2018 / kısmî telif).
asim_cuneyd_koksalweb.jpg (130 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4822

email : akoksal@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 04.02.2020 15:18:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM