Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Aslen Karaman’lı olup 1966’da Balıkesir’de doğdu. 1977 yılında İstanbul/Fatih İlkokulundan (Taş Mektep) mezun oldu. İstanbul Erkek Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Riyad İslâmî İlimler Lisesinde 1985 yılında tamamladı. 1989’da İmam Muhammed b. Suud İslâm Üniversitesi  İslâm Hukuku Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslâm Hukukunda Sulh”  başlıklı teziyle yüksek lisansını, aynı enstitüde 1999’da  “İslâm Hukukunda Gaye Problemi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1999-2001 ve 2005-2012 yılları arasında T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi  (İSAM) bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.  2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. 26 Aralık 2012 tarihinde M.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı  öğretim üyesi olarak göreve başladı. Makale, bildiri, ansiklopedi maddeleri yanında; İbn Cerîr et-Taberî ve Fıkıh Düşüncesi; Şemsüleimme es-Serahsî, "Şerhü'-l-Câmii's-sağîr"  (tahkik); Ebû Mansûr el-Matürîdî,  Te’vilatü’l-Kur’ân: V. ve  VI. ciltler (tahkik) gibi yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. 

ertuğrul boynukalın2.jpg (454 KB)

 

İrtibat Tel : 0216 777 4709

 e-mail : boynukalin@yahoo.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 17.06.2020 15:21:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM