Felsefe ve Din Bilimleri

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Durusoy

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu ana bilim dallarından oluşmaktadır:

Din Eğitimi

Din Felsefesi

Din Psikolojisi

Din Sosyolojisi

Dinler Tarihi

Felsefe Tarihi

İslam Felsefesi

Mantık

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 18.11.2019 14:02:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM