İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi


  1. Dinlerin inanç sistemlerini,
  2. İbadet şekillerini ve kurumlarını,
  3. İçtimâî tezâhürlerini,
  4. Bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini,
  5. Bu değişimin sosyal sınıflarla ilişkilerini,
  6. Dinî grup ve cemaatleri inceler.

 “Sosyolojiye Giriş”, “Din Sosyolojisi”, “Sosyal Bilimler Metodolojisi”, “Sosyal Psikoloji”, “Din Bilimlerine Giriş”, “Din ve Sosyal Gelişme” gibi dersler yer alır. 

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Halil Aydınalp (Başkan)

Prof.Dr. Ali Coşkun

Prof.Dr. Kemal Ataman

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Odabaşı

Dr.Öğr.Üyesi Hafize Şule Albayrak

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 07.01.2019 12:15:48 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi