Din Sosyolojisi

Anabilim dalında dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkileri, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Dinin toplumsal anlam ve işlevleriyle ilgili konulara yer verilmekte; din-toplum ilişkileri sosyolojik bir bakış açısıyla tahlil edilmektedir. Dinin sosyal etkileşim süreçlerinde, sosyal kurumlarda, sosyal gruplarda ve sosyal süreçlerdeki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. Anabilim dalında “Din Sosyolojisi” dört saatlik zorunlu derstir. Bu alanda bilgisini artırmak isteyen öğrencilere, ayrıca, “Sosyal Bilimlerde Yöntem”, “Sosyal Değişme ve Din”, “Yeni Dini Hareketler”, “Din ve Devlet İlişkileri” dersleri de seçmeli olarak sunulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Kemal Ataman (Başkan)

Prof.Dr. Halil Aydınalp

Prof.Dr. Ali Coşkun

Doç.Dr. H. Şule Albayrak

Doç.Dr. Fatma Odabaşı

Dr.Öğr.Üyesi Nesrin Ünlü

Arş.Gör. Muhammet Numan Sağırlı


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 30.05.2024 13:11:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM