Türk-İslâm Sanatları Tarihi

 
  1. Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,
  2. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,
  3. Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler,
  4. Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

“Türk-İslâm Sanatları Tarihi”, “İslâm Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi dersler lisans programlarında yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Aziz Doğanay (Başkan)

Prof.Dr. Fatih Özkafa

Dr.Öğr.Üyesi Sümeyra Ocak Ahmed

Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Sami Kanbaş

Öğr.Gör. M.Efdalüddin Kılıç

Arş.Gör.Dr. Fatma Zehra Dumlupınar


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2023 12:03:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM