Kalite Politikamız

Marmara İlahiyat Fakültesi Kalite Politikası İlkeleri

Marmara İlahiyat, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemiyle ilgili yapılan tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alır. Kalite ilkelerimiz;

 

  • Tüm süreçlerin etkililiğini ve verimliliğini artıran çalışmalar yapan,

 

  • Akademik-idari personelin kalite güvence sistemini benimsemesi ve kalite yönetiminin yerleşik hale gelmesi,

 

  • Süreç odaklı yaklaşımla iş akışlarının analizi ve iyileştirilmesi,

 

  • Öğrencilerin de dahil olduğu iç ve dış paydaşların kuruma aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirerek memnuniyetlerini esas almak

 

  • Kurumu kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi,

 

  • Sosyal ve kültürlerarası yeteneklerini geliştirerek mezunların iş hayatında rekabet gücünü artıran,

 

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sosyal, ekonomik ve sanatsal birikime katkı sağlayan,

 

  • Yönetimde adil, şeffaf, hesap verilebilir ve etkin, performans odaklı bir yönetişim anlayışına sahip bir fakülte olmaktır.

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 28.03.2022 10:33:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM