Türk Din Mûsikîsi

 
  1. Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,
  2. İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,
  3. Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,
  4. Klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler,
  5. Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları,
  6. Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

Bu amaçla 1983 yılından beri anabilim dalı bünyesinde kurulup hâlen çalışmalarını sürdüren Fakültemiz Türk Mûsıkîsi Korosu, sergilediği klasik, halk ve özellikle dinî mûsıkî repertuarlı konserleriyle, mensuplarımızın ve insanımızın mûsıkî zevkinin şekillenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Safa Yeprem

Prof.Dr. A.Başak İlhan Harmancı

Arş.Gör. Hacı Osman Paçaoğlu


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 14.10.2022 14:40:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM