Stratejik Plan ve Hedefler

AMAÇLAR

Amaç 1. Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak

Amaç 2. Akademik araştırmalarda kalite ve verimliliği arttırmak

Amaç 3. Tüm iç ve dış paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek

Amaç 4. Fizikî alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

Amaç 5. Kurumsal kimliği geliştirmek ve tanıtmak

HEDEFLER

Amaç 1. Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak

Hedef 1.1. Öğretim materyallerinin güncellenmesi ve yayınlanmak

Hedef 1.2. Tüm Fakülte mensuplarının bilgisayar ve İnternet imkânlarından azami derecede istifade etmelerinin sağlamak

Hedef 1.3. Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması yönünde çalışmalar yapmak

Amaç 2. Akademik Araştırmalarda kalite ve verimliliği arttırmak

Hedef 2.1. Araştırma projesi sayısını arttırmak

Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının uluslararası indeksler kapsamına giren bilimsel yayınlarının sayısını arttırmak

Hedef 2.3. Öğretim elemanlarının ulusal nitelikteki bilimsel yayınlarının sayısını arttırmak

Hedef 2.4. Fakülte Dergisi’ni uluslararası indekslerce taranır duruma getirmek

Hedef 2.5. Öğretim elemanlarımızın katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların sayısını arttırmak

Hedef 2.6. Anabilim dallarının ihtiyaç duyduğu kaynak eserleri tespit etmek ve Kütüphanemize kazandırmak

Amaç 3. Tüm iç ve dış paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek

Hedef 3.1. Mezunlarımız hakkında veritabanı oluşturmak

Hedef 3.2. Öğrencilerimizin ve istihdam kurumlarının beklentilerini tespite yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 3.4. İdari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 3.5. Halka ve paydaşlara yönelik aydınlatıcı toplantılar yapmak, kültürel faaliyetler ve kurslar düzenlemek

Amaç 4. Fizikî alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

Hedef 4.1. Sosyal tesis ve sportif alanlarını iyileştirmek

Hedef 4.2. İnşaat halindeki binaların yapımını tamamlamak

Hedef 4.3. Kampüs alanının çevre düzenlemesini yapmak

Amaç 5. Kurumsal kimliği geliştirmek ve tanıtmak

Hedef 5.1. Fakülte müzesi ve arşivi kurmak


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 24.11.2023 11:22:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM