Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Bu anabilim dalında;

  1. Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,
  2. Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,
  3. Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,
  4. Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı (Başkan)

Prof.Dr. Erdoğan Baş

Doç.Dr. Mustafa Kılıç

Doç.Dr. İshak Kızılaslan

Dr.Öğr.Üyesi M.Kamil Yaşaroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Emrullah Tuncel

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kara

Öğr.Gör.Dr. Hidayet Ayan

Öğr.Gör. Tuba Çoban

Arş.Gör.Dr. Naci Demirci

Arş.Gör. Furkan Akbulut

Arş.Gör. Eren Pilgir


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 01.12.2023 10:12:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM