Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Bu anabilim dalında;

  1. Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,
  2. Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,
  3. Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,
  4. Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Erdoğan Baş (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı (2547-38 İstanbul Müftülüğü)

Doç.Dr. Mustafa Atilla Akdemir

Dr.Öğr.Üyesi M.Kamil Yaşaroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kılıç

Öğr.Gör.Dr. Emrullah Tuncel

Öğr.Gör. Hidayet Ayan

Öğr.Gör. İshak Kızılaslan

Arş.Gör. Naci Demirci

Arş.Gör. Furkan Akbulut

Arş.Gör. Eren Pilgir


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 08.06.2020 20:50:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM