Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:

  1. Kur’ân-ı Kerîm tarihi,
  2. “Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,
  3. Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,
  4. Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,
  5. Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi
  6. Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları.

  “Tefsir Usûlü ve Tarihi”, “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Ömer Çelik (Başkan)

Prof.Dr. Abdulaziz Hatip 

Prof.Dr. Murat Sülün

Prof.Dr. Abdulhamit Birışık

Prof.Dr. Bahattin Dartma

Prof.Dr. Mehmet Suat Mertoğlu

Prof.Dr. Aydın Temizer

Prof.Dr. Muhammed Abay

Doç.Dr. Muhammed Coşkun

Arş.Gör. Mustafa Taha Güler

Arş.Gör.Sevban Dal


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.05.2024 14:54:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM