Din Psikolojisi

 
  1. Dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri,
  2. İnsanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını,
  3. Dinî hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışır.

 “Din Psikolojisi” ve “Psikolojiye Giriş” adlı dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu (Başkan)

Prof.Dr. Ali Köse

Prof.Dr. Ali Ayten

Doç.Dr. Sevde Düzgüner

Dr.Öğr.Üyesi Zehra Işık


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 27.02.2023 13:22:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM