Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Namlı

İlâhiyat Fakültesi’nin en köklü birimlerinden biri olan Temel İslam Bilimleri bölümü araştırma sahaları içerisinde Kur’an-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teorik ve pratik yönleri, Kur’an-ı Kerim tefsiri, hadis, İslam’ın pratik hayata yönelik hukukî prensipleri, İslam inancının temelleri, İslam’da itikadî mezhepler ve entelektüel akımlar ve İslam’ın tasavvufî yönü bulunmaktadır. Bölümün geniş kapsamı dolayısıyla öğrenciler bir yandan klasik İslamî disiplinlere yönelik derin bir vukûfiyet kesbederken öbür yandan da bilimsel kavrama ve tahlil melekelerini geliştirebilmektedirler. Böylece öğrenciler inanç, ibadet, hukuk ve ahlâk esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele almış olmakta ve güncel dinî meselelere çözümler üretmeye çalışırken bu zengin mirastan olabildiğince üretken bir biçimde istifade etmektedirler. Temel İslam Bilimleri bölümü bünyesinde sekiz anabilim dalı bulunmaktadır:

Tefsir

Hadis

Kelâm

İslam Hukuku

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

Arap Dili ve Belâğatı

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 22.03.2022 15:59:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM