Dinler Tarihi

 

  1. Dinlerin doğuş ve gelişmelerini,
  2. İnanç, ibadet, ahlâk vb. konularını,
  3. Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini,
  4. Yaşayan dünya dinlerini,
  5. İnsanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.

 “Dinler Tarihi”, “Mukayeseli Dinler Tarihi”, “Dinlerarası İlişkiler”, "Yeni Dini Hareketler","Yaşayan Dünya Dinleri" başlıklarını taşıyan dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. İsmail Taşpınar (Başkan)

Prof.Dr. Dursun Ali Aykıt

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk Araz

Arş.Gör.Dr. Ayşe İçöz


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 06.10.2020 09:53:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM