İç ve Dış Paydaşlarımız

İÇ PAYDAŞLAR

 • Öğrenciler
 • Akademik Personel
 • İdari Personel
 • Rektörlük
 • Genel Sekreterlik
 • İç Denetim Başkanlığı
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
 • Diğer Fakülteler
 • Sosyal Bilimleri Enstitüsü
 • Diğer Enstitüler
 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Akademik Gelişim Birim Koordinatörlüğü
 • Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi
 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Koordinatörlüğü
 • Farabi Koordinatörlüğü
 • Kalite Koordinatörlüğü
 • Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü
 • Burs Ofisi Koordinatörlüğü
 • Gönüllülük Faaliyetleri Birim Koordinatörlüğü
 • Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

DIŞ PAYDAŞLAR

 • Yükseköğretim Kurulu – YÖK
 • Öğrenci Aileleri
 • Mezunlar
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu - YÖKAK
 • Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi – EFDEK
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi - ÖSYM
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • İstanbul Valiliği
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • İstanbul Müftülüğü
 • Diğer Müftülükler
 • Diğer Üniversiteler
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – AFAD
 • İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Ulusal ve Yerel Basın
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İlçe Belediyeleri
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Kalkınma Ajansları
 • Sayıştay Başkanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Diğer Bakanlıklar
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Özel Sektör İşverenleri
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Özel Tedarikçiler

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 24.11.2023 10:54:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM