Prof.Dr. Ayşe Başak İlhan Harmancı

 Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

1975 tarihinde İstanbul’da doğdu.1991 yılında Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nden mezun oldu.1992-1994 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği Bölümüne devam etti. Burada Alaaddin Yavaşça ve Melahat Pars’dan repertuar, Cinuçen Tanrıkorur’dan Nota Hattatlığı, Müzik Edebiyatı, Ud, Müzik Terminolojisi ve Usûl dersleri aldı. Cinuçen Tanrıkorur Ud Metodu’nu bitirdi. 1994-1996 yılları arasında Cerrahpaşa Nakışhânesi’nde Gülbün Mesara’dan tezhip dersleri aldı. 1996’da İ.T.Ü. T.M.D.K. Kompozisyon bölümünü kazandı ve 2001 yılında birincilikle mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kompozisyon Bölümündeki Yüksek Lisansını “Klasik Türk Musikîsi 5 ilâ 10 Zamanlı Usûllerde Usûl-Vezin İlişkisi” isimli tezini vererek başarıyla bitirdi. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda “XIX. Yüzyıla kadar olan Mevlevî Âyinlerinde Usûl-Vezin İlişkisi” adlı tezini vererek ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında aynı enstitü ve anabilim dalında ‘Klasik Türk Mûsikîsi’nde îka Kavramı” adlı tezi ile doktora programını da başarı ile tamamladı. 2021 yılında Profesör oldu. Tanrıkorur ud metodunu tamamlamış bir öğrencisi olarak metodu gelecek nesillere aktarmak için ud hocalığına, nota hattatlığına ve fakültedeki görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

İrtibat Tel : 0216 777 4867

e-mail : basakilhan75@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 13.10.2021 11:19:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM