İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Felsefesi


  1. İslam coğrafyasında yetişmiş düşünürlerin Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetler,
  2. İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler,
  3. İslâm düşüncesinin dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları ele alınır.

 “İslâm Felsefesi Tarihi”, “İslâm Bilim Tarihi”, “İslâm Ahlakı”, “Türk ve İslâm Ahlakçıları”, “Ahlak Problemleri”, “Türk Düşünce Tarihi”, “Çağdaş İslâm Düşüncesi”, “Çevre ve Din”, “Ahlâk Felsefesi” gibi zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. İlhan Kutluer (Başkan)

Prof.Dr. Ömer Türker

Doç.Dr. Hikmet Yaman

Arş.Gör. Selime Çınar

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 06.11.2018 19:18:40 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi