Doç.Dr. Nail Okuyucu

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Konya ili Karapınar ilçesinde doğdu. Karapınar İmam Hatip Lisesi’nden (2001) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2006) mezun oldu. Aynı üniversite bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Şevkânî’nin Fıkıh Tarihi Anlayışı ve Mezheblere Bakışı” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2008), “Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2014). Araştırmalarını yürütmek ve ilmî seminerlere katılmak üzere Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Devletleri’nde muhtelif süreler bulundu. Fakültemizdeki görevine 2011 yılında İslâm Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2016 yılında Doktor Öğretim Üyesi olduktan sonra 2020 yılında Doçent ünvanını aldı. Eserleri: Batı Gözüyle Tecdid (Edisyon, 2014), Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci (2015), Kâfiyeci’nin Siyâsetnâmeleri: Seyfül’l-mülûk – Seyfü’l-kudât (İnceleme, Eleştirmeli Metin ve Çeviri, 2018), Fıkıh İlmine Giriş Metinler Seçkisi (2019), İmam Şâfiî (2020).

nail_okuyucu2.jpg (31 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4777

e-mail : nail.okuyucu@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 22.05.2024 15:18:09 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM