Doç.Dr. Güllü Yıldız

İslam Tarihi Anabilim Dalı

1984 yılında Gümüşhane’de doğdu. 2002’de Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2007’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2010’da “Abdurrahman es-Süheylî (581/1185) ve Siyer Şerhi” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde hazırladığı “Siyer Yazıcılığında Şerh-Hâşiye Geleneği ve Moğultay b. Kılıç’ın (762/1361) ez-Zehrü’l-Bâsim Adlı Eseri” başlıklı doktora tezini 2017 yılında tamamladı. 2021 yılında Doçent oldu. İslâm tarih ve siyer yazıcılığı, Osmanlı matbuat tarihi ve hac seyahatnâmeleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

gullu yildiz.jpg (113 KB)

İrtibat Tel: 0216 777 4781

e-mail:gullu.yildiz@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 02.09.2021 15:21:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM