Prof.Dr. F.Betül Argıt

İslam Tarihi Anabilim Dalı

1998 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede, “Manumitted Female Slaves of the Ottoman Imperial Harem (Sarayîs) in the Eighteenth Century Istanbul” (Onsekizinci Yüzyıl İstanbul’unda Osmanlı Saray Hareminden Çırağ Edi­len Cariyeler (Sarayîler)) başlıklı doktora tezini 2009 senesinde tamamladı. 2012 senesinde TÜBİTAK tarafından doktora sonrası araştırma kapsamında desteklenen, “Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan’ın hayatı ve siyasî faaliyetleri (1640-1715)” adlı çalışmayı tamamladı. Erken modern dönemde Osmanlı kadınları, saraylı kadınların siyasî ilişkileri, Os­manlı’da maddî kültür gibi konular üzerine çalışmaktadır. 2015 Yılında doçent, 2021 yılında Profesör oldu.

Betül İpşirli Argıt.jpg (169 KB)

 

İrtibat Tel : 0216 777 4761

e-mail : betulargit@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 14.04.2021 15:29:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM