Prof.Dr. Nuh Arslantaş

İslam Tarihi Anabilim Dalı

arslantas

1972 yılında Konya/İsmil'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1996 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 24 Kasım 1997’de aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Emevîler Döneminde Yahudiler” (06.07.2000) isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Yabancı hükümetlerce Türk Hükümeti emrine verilen bursla, doktora araştırması için dil öğrenmek ve sahasında akademik araştırmalar yapmak üzere 2003-2004 öğretim yılında Hayfa Üniversitesi’nde (İsrail) bulundu. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abbasiler ve Fatımiler Döneminde Yahudiler (Dini-Hukuki ve Sosyal Hayat)” (Temmuz 2007) başlıklı doktora tezini hazırladı. 3 Mart 2010-21 Kasım 2010 tarihleri arasında YÖK bursu ile Kudüs İbrani Üniversitesi'nde “Osmanlı Tarihinden Bahseden İbranice Kronik ve Risaleler” başlıklı projeye çalıştı. 2010 yılında “İslâm Dünyasında İktisadî ve İlmî Hayatta Yahudiler” başlıklı çalışması ile doçent unvanı aldı. Arslantaş, Arapça, İngilizce ve İbranice bilmektedir. Eserleri: İslâm Dünyasında Depremler ve Algılanma Biçimleri, Gelenek Yayınları: İstanbul 2003; Emeviler Döneminde Yahudiler, İstanbul 2005; İslâm Toplumunda Yahudiler, İstanbul 2008, 2011; İslâm Dünyasında Sâmirîler (Osmanlı Dönemine Kadar), İstanbul 2008, 2011; İslâm Dünyasında İktisadî ve İlmî Hayatta Yahudiler, İstanbul 2009;Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslamiyet (İbranice Tarih Kitapları Bağlamında), İstanbul 2011. 

İrtibat Tel : 0216 777 47 00

e-posta : narslantas@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 07.06.2023 08:35:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM