Prof.Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı Pekgeçgil

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Fatımatüz Zehra Kamacı Pekgeçgil

1982 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni dereceyle, 2003’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni üniversite birincisi olarak bitirdi. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı’nda doktora programına kaydoldu. 2011 yılında Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevî’deki Günlük Hayatı başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2013 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent, 2024 yılında profesör oldu. Evli ve 3 çocuk annesi olup İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır: Bir Hıristiyan Bahîrâ Efsânesi: Bir Tahrif Örneği (XI-XII. yüzyıl), Richard James Horatio Gottheil, İstanbul 2008; Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi, İnkılâb Yayınevi, İstanbul 2012; Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı 1: Mescid-i Nebevî, İnkılâb Yayınevi, İstanbul 2013; Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı 2: Hâne-i Sa‘âdet, İnkılâb Yayınevi, İstanbul 2016; Şemseddîn eş-Şâmî, Siyerin Öncüleri Serisi:36, Siyer Yayınları, İstanbul 2021.

İrtibat Tel : 0216 777 4789

e-mail : fzkamaci@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 05.03.2024 09:42:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM