Öğr.Gör. Mesut Yurdayanık

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

İlköğrenimini Sultan Murat İlköğretim Okulu'nda, liseyi de Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise hayatında okul dersleri dışında özel Arapça dersleri aldı. 2009 yılının Haziran ayında Arapça öğrenimi için gittiği Suriye'de yaklaşık iki ay kadar bulundu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladı. 2011-2012 yılları arasında Arapça öğrenimi görmek için gittiği Ürdün'de bir yıl kadar çeşitli dil kurslarında klasik ve modern Arapça öğrenimi gördü. Lisans dönemi boyunca Arapça sarf-nahiv, hadis, fıkıh, tefsir ve akaid gibi İslami ilimlere dair muhtelif eserler okudu. 2016 yılında mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına başladı.  2019 yılında VIII-XI. (XIV-XVII.) Yüzyıllarda Âcurrûmiyye Literatürü başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde devam etmektedir. İleri derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Mesut YURDAYANIK.JPG (240 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 47 10

eposta : mesut.yurdayanik@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 01.08.2023 16:35:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM