Dr.Öğr.Üyesi Yakup Kara

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

1986’da Erzurum Tortum’da doğdu. 1999’da İstanbul Çağlayan’da hafızlığını tamamladı. 2005’de Kartal Mehmet Akif Ersoy A.İ.H.L.’nden; 2009’da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını, 2012’de “İslam Hukuku’nda Deyn’in Deyn Karşılığında Satımı” başlıklı teziyle tamamladı. Mart 2013’te Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 2012 yılında Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını, 2019 yılında "Umûm-Husûs Meselesinin Dil Açısından İncelenmesi (Karâfî Örneği)" başlıklı teziyle nihâyete erdirdi. Çeşitli ilmî kuruluşlarda Sarf-Nahiv, Belâgat, Mantık, Vaz', Münâzara ve Usûl-ı Fıkıh dersleri vermiştir. Hâlihazırda çalışmalarını ağırlıklı olarak dil-mantık-usûl-ı fıkıh ilişkisi konuları üzerinde sürdürmektedir.

yakup_kara.jpg (14 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4808

e-mail : yakupkara86@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 22.05.2024 14:39:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM