Ortak zorunlu derslerin sınavları

Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin sınavları 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde her ders için üç grup şeklinde çevrimiçi (online) test olarak yapılacaktır.

Sınav süreçleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir:

Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sistemi Uygulanan Programlarında Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavları

Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) Yarıyıl İçi Sınav Takvimi ve Uygulama Yöntemi

Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavları İçin Çevrimiçi (online) Ders Platformuna Girişi

  • Öğrencilerimiz, ortak zorunlu derslerin yarıyıl içi sınavlarına (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ues.marmara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) olarak katılacaklardır. Öğrenciler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yarıyıl içi sınavlarına girecekleri ortak zorunlu derslerini, Uzaktan Eğitim Sistemine giriş yaparak, “Derslerim” seçeneğine dokunulur/tıklanır, açılan sayfada “Ortak Zorunlu Dersler Sınav” bağlantısına dokunduktan/tıkladıktan sonra görebileceklerdir.

Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavlarının Uygulama Yöntemi

  • Ortak zorunlu derslerin sınavları, sınav takviminde de belirtildiği gibi her ders için üç grup şeklinde yapılacaktır. Öğrenciler, sınavlara sadece bulundukları grubun sınav tarihinde ve saatinde sisteme girebilecektir.
  • Sınavlar çevrimiçi (online) test olarak yapılacak, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Öğrencilerin sınav soruları rastgele sırada olup, cevap seçeneklerinin (şıklarının) yerleri de farklı olacaktır.
  • Öğrenciler, sınav esnasında herhangi bir sorunla (internet-elektrik kesintisi, vb.)  karşılaşılması durumunda tekrar sisteme girerek, sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla kaldığı sorudan sınava devam edebilecektir.
  • Engelli öğrencilerimizin, birimleri ya da Üniversitemiz  Engelli Öğrenci Birimi ile iletişime geçmeleri durumunda, kendileri için mümkün olan tüm imkanlar kullanılacaktır.

HIZLI ERİŞİM