2021-2022 Güz Dönemi Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Küresel salgın şartlarının devam etmesi nedeniyle, Yüksek Öğretim Kurulu’nun hazırladığı “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” dikkate alınarak Fakültemizdeki 2021-2022 güz dönemi eğitim öğretim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

  1. Derslerin yüz yüze yapılması esas olmakla birlikte %40’a kadarlık kısmı çevrim içi olarak yapılabilir. Bu oran, ders adedi üzerinden her yarıyıl için ayrı ayrı belirlenir. Anabilim dallarından gelen öneriler de göz önüne alınarak aşağıdaki dersler çevrim içi olarak yapılacaktır.
  2. Çevrim içi yapılacak derslerin birden fazla gruba ayrılması durumunda bütün gruplar çevrim içi yapılacaktır.
  3. Yüz yüze yapılan derslerde ders süresi 30 dakika ile sınırlı tutulacaktır. Çevrim içi dersler ise saat kısıtlaması uygulanmayacaktır.
  4. Blok ders yapılmayacak olup dersler arasında mutlaka ara verilecektir.
  5. Dersin hocası dersini, öğrencileri gruplara bölerek işleyebilecektir.
  6. Sınavların tamamı yüz yüze yapılacaktır.
  7. Çevrim içi dersler akşam saatlerinde veya hafta sonlarında yapılabilecektir.

Çevrim içi yapılacak dersler

İlahiyat, İlahiyat (İÖ)

Yarıyıl

Kodu

Adı

1

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

EGT1501

Eğitim Bilimlerine Giriş

1

YDZI121

İngilizce I

3

ILH2119

Türk Din Musikisi Nazariyatı

3

EGT4905

Eğitim Sosyolojisi

3

TRD121

Türk Dili I

5

ILH3103

Kelam I

5

ILH3111

Tasavvuf I

5

EGT3501

Öğretim İlke ve Yöntemleri

7

ILH4107

Türk-İslam Edebiyatı

İlahiyat (Arapça)

Yarıyıl

Kodu

Adı

1

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

EGT1501

Eğitim Bilimlerine Giriş

1

YDZI121

İngilizce I

3

ILA2119

Türk Din Musikisi Nazariyatı

3

EGT4905

Eğitim Sosyolojisi

3

TRD121

Türk Dili I

5

ILA3103

Kelam I

5

ILA3111

Tasavvuf I

5

EGT3521

Öğretim İlke ve Yöntemleri

7

ILA4107

Türk-İslam Edebiyatı

İlahiyat (İngilizce)

Yarıyıl

Kodu

Adı

1

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

EGT1501

Eğitim Bilimlerine Giriş

3

EGT4911

Eğitim Sosyolojisi

3

TRD121

Türk Dili I

5

THL3103

Kelam I

5

THL3111

Tasavvuf I

5

EGT3501

Öğretim İlke ve Yöntemleri

7

THL4107

Türk-İslam Edebiyatı

İslami İlimler

Yarıyıl

Kodu

Adı

 

EDU 111

Eğitim Bilimine Giriş

 

EDU 112

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

EDU 413

Pedagojik Formasyon Seçmeli I

 

UNI 111

Critical Reading and Writing in Turkish I

 

UNI 117

Understanding Society and Culture

 

UNI 123

Textual Analysis and Effective Communication

NOT: Eğitim Öğretim takvimi için https://takvim.marmara.edu.tr/year/2021 adresinde verilen tarihler dikkate alınmalıdır.

HIZLI ERİŞİM