2021-2022 Güz Dönemi Arasınav Duyurusu

Güz Dönemi ara sınavları 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden itibaren aşağıda ilan edilen programa göre yapılacaktır.

Sınavlar 1 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.

Dersler sınavların bitimiyle başlayacaktır.

 

Sınav Takvimi (Hoca ismine göre)

 

Sınav Takvimi (Ders adına göre)

 

Gözetmen programı

 

Yedek Gözetmen

 

 

 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV ESASLARI

 

1) 2021-2022 öğretim yılı Güz dönemi ara sınavları 20.11.2021 Cumartesi gününden itibaren ilan edilen programa göre yapılacaktır.

 

2) Öğrenciler sınav programında belirtilen gün, saat ve yerde sınava gireceklerdir.

 

3) Sınavlarda kimlik kontrolü yapılacağından, öğrencilerin sınav sırasında herhangi bir ikaza gerek kalmadan kimlik belgelerini sıraların üzerinde hazır bulundurmaları gerekmektedir.

 

4) Sınavlarda öğrenciler ad, soyadı, numara ve imzalarını mutlaka tükenmez veya mürekkepli kalemle yazacaklardır.

 

5) Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav salonu terk edilmez.

 

6) Öğrenciler, sınav esnasında görevlilerin sınav düzeniyle ilgili her türlü uyarı ve tasarruflarına uymakla yükümlüdür.

 

7) Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca, “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek” (Madde 7-e) ve “sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” (Madde 8-d) fakülteden bir yarıyıldan iki yarıyıla kadar uzaklaştırma cezasını gerektirir. Öğrencilerin böyle bir durumla karşılaşmamaları için kopya malzemesi sayılabilecek her türlü aracı (kitap, defter, ders notu, cep telefonu, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinası, kamera vb. ses ve görüntü kayıt cihazı) sınav salonunda yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir.

8) Öğrenciler, 08 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Dekanlığa dilekçe vererek sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar geçerli sayılmayacaktır.

 

9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler, başvurularını BYS Sistemi üzerinden 08 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapacaklardır. Daha sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

10) Aşağıdaki derslerin sınavları Rektörlükçe BYS sisteminde ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.

ATA121                Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TRD121                Türk Dili 1

YDZI121               İngilizce 1

UNI-201               Formations of Modern Turkey 1

 

Öğrencilerimize duyurur, sınavlarda başarılar dileriz.

HIZLI ERİŞİM