2019-2020 Güz Ara Sınav Takvimi

Güz dönemi ara sınavları 9 Kasım 2019 Cumartesi gününden itibaren ilan aşağıda ilan edilen takvime göre yapılacaktır.

Dikkat:

1) Dersler 18 Kasım 2019 Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacak, bu tarihlere sarkan sınavlar 12:30-13:30 arasında yapılacaktır.

2) İki, üç ve dördüncü sınıfların Kur'an Okuma ve Tecvid sınavları 18 Kasım haftasında ders saatlerinde yapılacaktır.

 

Sınav takvimi (hoca ismine göre)

Sınav takvimi (ders adına göre)

Gözetmen programı 

Gözetmen kodları ve görev dağılımı

 

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV ESASLARI

1) 2019-2020 öğretim yılı Güz dönemi ara sınavları 09.011.2019 Cumartesi gününden itibaren ilan edilen programa göre yapılacaktır.

2) Öğrenciler sınav programında belirtilen gün, saat ve yerde sınava gireceklerdir.

3) Sınavlarda kimlik kontrolü yapılacağından, öğrencilerin sınav sırasında herhangi bir ikaza gerek kalmadan kimlik belgelerini sıraların üzerinde hazır bulundurmaları gerekmektedir.

4) Sınavlarda öğrenciler ad, soyadı, numara ve imzalarını mutlaka tükenmez veya mürekkepli kalemle yazacaklardır.

5) Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav salonu terk edilmez.

6) Öğrenciler, sınav esnasında görevlilerin sınav düzeniyle ilgili her türlü uyarı ve tasarruflarına uymakla yükümlüdür.

7) Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca, “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek” (Madde 7-e) ve “sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” (Madde 8-d) fakülteden bir yarıyıldan iki yarıyıla kadar uzaklaştırma cezasını gerektirir. Öğrencilerin böyle bir durumla karşılaşmamaları için kopya malzemesi sayılabilecek her türlü aracı (kitap, defter, ders notu, cep telefonu, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinası, kamera vb. ses ve görüntü kayıt cihazı) sınav salonunda yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir.

8) Öğrenciler, 30 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, Dekanlığa dilekçe vererek sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar geçerli sayılmayacaktır.

9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeret belgelerini ekledikleri bir dilekçe ile birlikte 30 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Dekanlığa müracaat edebilirler. Daha sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Öğrencilerimize duyurur, sınavlarda başarılar dileriz.

DEKANLIK

HIZLI ERİŞİM