Prof.Dr. Semih Ceyhan

Tasavvuf Anabilim Dalı

1973’te İstanbul’da doğdu. 1995’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2005’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012’de doçent ünvanını aldı. 2005-2013 yılları arasında TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde Araştırmacı olarak çalıştı. 2013 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda Doçent olarak göreve başlayarak 2020 yılında Profesör olan Semih Ceyhan'ın, Tasavvuf tarihi alanında yayınlanmış çalışmaları mevcuttur.

semih-ceyhan.jpg (18 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4770

e-mail : semih.ceyhan@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 24.05.2024 08:36:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM