Prof.Dr. Necdet Tosun

Tasavvuf Anabilim Dalı

1971’de Bandırma’da doğdu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Arabî Öncesi Tasavvufta Halvet ve Uzlet” başlıklı yüksek lisansını 1995’te, “Tasavvufta Hâcegân Ekolü XII.-XVII. yüzyıllar" başlıklı doktorasını 2002’de tamamladı. 2006’da doçent, 2012’de profesör oldu. Hâlen Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi tasavvuf anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Osmanlı, Orta Asya ve Hindistan tasavvufu üzerine çalışmaları bulunan Necdet Tosun, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmekte olup belli başlı telif eserleri şunlardır: Bahaeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul 2002; İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı Eserleri Tasavvufî Görüşleri, İstanbul 2005; Zikir ve Tefekkür, İstanbul 2010; Türkistan Dervişlerinden Yâdigar (Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufî Eserler), İstanbul 2011; Derviş Keşkülü, İstanbul 2012; İrfan Bahçesi, İstanbul 2014; Ahmed Yesevi, Ankara 2015. Bunların dışında çok sayıda kitap tercüme etmiş ve bilimsel makale kaleme almıştır.

necdet_tosun2.jpg (34 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4780

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 24.05.2024 08:35:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM