Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

1994 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlığını 2011 yılında babasının riyasetinde tamamladı. 2013’te Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2018’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında kıraat-i aşere okudu. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini “Kıraat Edebiyatında ve Tedrisatında Manzum Eser Geleneği: Hirzu’l-Emânî Örneği” adlı teziyle 2020 yılında tamamladı. Söz konusu tezi “III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması Yüksek Lisans Tez Kategorisi”nde üçüncülük ödülü aldı. 15 Ocak 2023-15 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile Harvard Üniversitesi Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Hâlihazırda “Geleneksel Tahrîrât Ekollerinin Mahiyet ve Yöntem Analizi: Bedâi‘u’l-burhân’ın Tahkiki Üzerinden Yeni Bir Tahrîrât Okuması” adlı doktora tez çalışmasını sürdüren Pilgir’in çalışmaları; kıraat tarihi, kıraat ilmi eğitim-öğretim metotları, kıraat-hadis ilişkisi, kıraat ilmi tahrîrât ekolleri ve kıraat alanındaki yazma eserlerin tahkiki üzerinde yoğunlaşmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen Pilgir, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

 

eren pilgir.jpg (363 KB)

Tel: 0216 777 4764

e-mail: eren.pilgir@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 16.05.2024 09:22:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM