İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet Özşenel

Hadis Anabilim DalıMehmet Özşenel

1967 yılında Münih’te doğdu. 1985’te İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni, 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Pakistan’da Hadis Çalışmaları” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1993’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey-Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybani” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2009’da doçent oldu. 2012’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne naklen atandı. 2015’te aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı’nda profesör oldu. Yayımlanmış çalışmaları arasında Muhammed Taki Osmani’den yaptığı “Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı” adlı tercümesi (İzmir 2007, 2. Bsk. İstanbul 2015) yanında, "Ebu Yusuf’un Hadis Anlayışı" (İstanbul 2011), “Pakistan’da Hadis Çalışmaları” (İstanbul 2014), “İlk Dönem Hadis Rey-Tartışmaları Şeybani Örneği” (İstanbul 2015) adlı kitapları bulunmaktadır.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1516

e-mail : mozsenel@hotmail.com

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 19.06.2015 15:18:34 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi