Doç.Dr. Rahile Kızılkaya Yılmaz

Hadis Anabilim Dalı

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu (2002). Aynı yıl Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni kazandı. Lisans son sınıfı, Erasmus öğrenci değişimi programı çerçevesinde Belçika’da Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology’de geçirdi. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu (2006). “İbn Ebî Hâtim er-Râzî’nin ‘İlelü’l-hadîs’ Adlı Eserinde Vasledilmekle İlletli Saydığı Mürsel Rivâyetler” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı (2008). Bu tez, 2009 Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görülmüştür. 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Columbia University City of New York’ta misafir araştırmacı olarak bulundu (2012-2014). “Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı doktora tezi ile ilgili çalışmasını tamamlamıştır. Doktora teziyle VII. Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görüldü. 2022 yılında Doçent oldu. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

rahileyilmaz3.jpg (113 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4859

e-mail : rahile.yilmaz@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 26.12.2022 08:43:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM