İslâm Âlimi Ahmed Davudoğlu Sempozyumu

Ahmed Davudoğlu

Fakültemizin, Yüksek İslam Enstitüsü döneminde öğretim üyeliği ve bir dönem (1962-1965) müdürlüğünü yapmış olan merhum Ahmed Davudoğlu (v. 1983) hocamız, vefatının 30’uncu yılında, doğduğu yer olan Bulgaristan’ın Şumnu kentinde uluslararası bir sempozyum çerçevesinde anıldı.

15 Kasım 2013 tarihinde  gerçekleştirilen sempozyum Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ümraniye Belediyesi’nce ortaklaşa olarak düzenlendi.

Programa Fakültemiz adına dekan Prof. Dr. Ali Köse, dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay, Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan Baş iştirak etti. Bulgaristan ve Türkiye’den olmak üzere birçok akademisyen, müftü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Haci Mustafa Aliş böyle bir programın Şumnu’da gerçekleştiriliyor olmasının önemi üzerinde durdu.

İkinci konuşmacı, merhumun damadı olan İbrahim Yıldız bey, hocayla ilgili hatıralarından bahsederek onun mirasına sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Üçüncü olarak konuşan T.C. Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fikret Karaman, bu bölgede yaptıkları ve yapmak istedikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Dördüncü olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Davudoğlu hocanın “Ölüm Daha Güzeldi” adıyla yayınlanan hatıralarından hareketle merhum hocanın şahsiyetinde öne çıkan yönler üzerinde durarak onun irade ve mücadele timsali bir kişilik olduğuna değindi.

Açılış oturumundaki son konuşmayı yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bey, atalarının 93 Harbinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ettiğini belirtti ve aslen bu toprakların insanı olması nedeniyle bu programın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Sonraki oturumlarda merhum hocamız Ahmed Davudoğlu mevcut eserlerinden hareketle farklı tebliğciler tarafından farklı yönleriyle ele alındı. Yetiştiği çevre, Bulgaristan’daki hizmetleri, gördüğü zulümler, eğitimciliği ve hocalığı, reformculuğa yaklaşımı, itikâdi ve fıkhî görüşleri, hadis çalışmaları, Kur’ân’ı tercüme edişindeki metot ve yöntemi gibi hususlarda sunulan tebliğlerle merhum çeşitli yönlerden değerlendirilmiş oldu. Programda sunulan tebliğler ve tebliğ sahipleri şunlardır:

Vedat Ahmed, Ahmed Davudoğlu’nun Yetişmesi ve Çevresi
Dr. İsmail Cambazov, Ahmed Davudoğlu’nun Bulgaristan’daki Hizmetleri
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Türkmen,  Nüvvab’ta Arapça Eğitimi ve Ahmed Davudoğlu’nun Arapça Hocalığı
Doç. Dr. İbrahim Yalımov, Ahmed Davudoğlu’nun Reformculuğa Yaklaşımı
Dr. Kadir Muhammed,  Ahmed Davudoğlu’nunitikadi Görüşleri
Nazif Yılmaz, Ahmed Davudoğlu’nun Din Eğitimi ve Öğretimine Katkıları
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay,  Ahmed Davudoğlu’nun Fıkıh Çalışmaları
Doç. Dr. Erdinç Ahatlı,  Ahmed Davudoğlu’nun Hadis Çalışmaları
Doç. Dr. Erdoğan Baş,  Ahmed Davudoğlu'nun Meal Dışında Kur'an Çalışmaları
Dr. Sefer Hasanov,  Ahmed Davudoğlu’nun Mealindeki Tercüme Metodu

Arkasında pek kıymetli eserler ve yetişmiş öğrenciler bırakan merhum hocamısı bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekânı cennet olsun…

HIZLI ERİŞİM