Prof.Dr. Rahim Acar

Din Felsefesi Anabilim Dalı

1966 yılı Manyan/ Karaman doğumlu. 1984 yılında Karaman İmam-Hatip Lisesini, 1989 yılında Ankara Üniversitesi, Ílahiyat Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans çalışmalarını 1992 yılında Marmara Üniversistesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Molla Sadra’nın Bilgi Anlayışı isimli teziyle tamamladı. 2002 yılında, “Creation: a Comparative Study between Avicenna’s and Aquinas’ Positions” isimli çalışmasıyla tamamladı. 2008 yılında Doçent 2013 yılında Profesör oldu. Yayınlanmış eserleri arasında şunlar zikredilebilir: Talking about God and Talking about Creation: Avicenna’s and Thomas Aquinas’ Positions(Leiden & Boston: Brill, 2005); Dini Çoğulculuk: İdealler ve Gerçekler (Ankara: Elis Yayınları, 2007) ve “İbn Sina’ya Göre Metafizikte Teolojinin Yeri,” Uluslararası İbn Sina Sempozyumu: Bildiriler II,  Ed. M. Mazak ve N. Özkaya. (İstanbul: İBB Kültür A. Ş., 2009).

rahim acar.jpg (368 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4871

e-mail : rahim.acar@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 21.10.2022 14:21:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM