İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi


  1. Dinlerin doğuş ve gelişmelerini,
  2. İnanç, ibadet, ahlâk vb. konularını,
  3. Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini,
  4. Yaşayan dünya dinlerini,
  5. İnsanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.

 “Dinler Tarihi”, “Mukayeseli Dinler Tarihi”, “Dinlerarası İlişkiler”, "Yeni Dini Hareketler","Yaşayan Dünya Dinleri" başlıklarını taşıyan dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. İsmail Taşpınar (Başkan)

Doç.Dr. Bilal Baş

Arş.Gör. Tuğrul Kurt

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 13.09.2017 09:10:14 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi