İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. İsmail Taşpınar

Dinler Tarihi Anabilim Dalıİ.Taşpınar

1969 yılında Belçika’da doğdu. İlköğretimi École Saint-Joseph'de (Brüksel), ortaöğretim ve liseyi  İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde okudu; 1990'da Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1994'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 1999 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 1997’de Rudolf Bultmann’ın Dinler Tarihi Araştırmalarına Katkısı adlı Yüksek Lisans tezini, 2003’te Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı adlı Doktora tezini tamamladı. Post-Doktora araştırmaları için İtalya'da Roma'da Vatikan'a bağlı Papalık Gregoriana Üniversitesi'nde Dinler ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Hıristiyanlığa ve özellikle Katoliklik, Doğu Hıristiyanları ve Dinlerarası İlişkilere dair araştırmalarda bulundu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan İsmail Taşpınar, Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda Profesör ünvanıyla akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili birçok telif ve tercüme makaleleri olan İsmail Taşpınar’ın yayınlanmış olan eserleri arasında Duvarın Öteki Yüzü: Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı;  Hacı Abdullah Petrici’nin Hıristiyanlık Eleştirisi; Doğu Dinlerinde Hac İbadeti: Hinduizm ve Budizm; Din ve Fenomenoloji Arasında Yahudilik ve Hıristiyanlık; Dinler Tarih ve Sembolizm sayılabilir. Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde de ders veren Prof.Dr. İsmail Taşpınar, Fransızca, İngilizce, Arapça, İtalyanca ve orta düzeyde Yunanca ve İbranice bilmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yapmaktadır.İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1280

e-mail : itaspinar@marmara.edu.tr

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 05.10.2018 14:38:49 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi