İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. İsmail Taşpınar

Dinler Tarihi Anabilim Dalıİ.Taşpınar

1969 yılında Belçika’da doğdu. İlköğretimi École Saint-Joseph'de (Brüksel), ortaöğretimi İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde okudu; 1990'da Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1994'te Marmara Üniversite’si İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 1999 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı adlı doktora tezini tamamladı. İtalya'da Roma'da Vatikan'a bağlı Papalık Gregoriana Üniversitesi'nde Dinler ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Hıristiyanlığa ve özellikle Katoliklik, Doğu Hıristiyanları ve Dinlerarası Diyaloğa dair araştırmalarda bulundu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan İsmail Taşpınar, Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda Profesör ünvanıyla akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri arasında Duvarın Öteki Yüzü: Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı, Hacı Abdullah Petrici’nin Hıristiyanlık Eleştirisi, Doğu Dinlerinde Hac İbadeti: Hinduizm ve Budizm sayılabilir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1280

e-mail : itaspinar@marmara.edu.tr

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 29.12.2015 15:54:27 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi