Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:

  1. Kur’ân-ı Kerîm tarihi,
  2. “Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,
  3. Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,
  4. Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,
  5. Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi
  6. Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları.

  “Tefsir Usûlü ve Tarihi”, “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Muhsin Demirci (Başkan)

Prof.Dr. Abdulaziz Hatip 

Prof.Dr. Ömer Çelik

Prof.Dr. Murat Sülün

Prof.Dr. Abdulhamit Birışık (2547 / 40-b Pamukkale Üniversitesi)

Prof.Dr. Bahattin Dartma

Prof.Dr. Mustafa Öztürk

Doç.Dr. Aydın Temizer

Doç.Dr. Muhammed Abay

Dr.Öğr.Üyesi  Muhammed Coşkun

Arş.Gör. Mustafa Taha Güler


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 23.09.2019 12:18:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM