İslam Hukuku

Bu anabilim dalında;

  1. Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),
  2. Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,
  3. Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,
  4. İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,
  5. Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

“İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri “gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hasan Hacak (Başkan)

Prof.Dr. Abdullah Kahraman (2547 / 40-b Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Yıldız

Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

Doç.Dr. İsmail Cebeci

Doç.Dr. Sami Erdem

Dr.Öğr.Üyesi Nail Okuyucu

Dr.Öğr.Üyesi Hacer Yetkin

Dr.Öğr.Üyesi Enver Osman Kaan

Öğr.Gör. İsmail Eriş

Arş.Gör. Ayşegül Şimşek

Arş.Gör. Muhammed Usame Onuş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 24.09.2019 10:31:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM