İlahiyat Fakültesi

Kamuoyuna Duyuru

290 vatandaşımızın şehit olduğu 1535 insanımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe görünümlü terör faaliyetini ve bu teşebbüse kalkışanları şiddetle lanetliyor, siyaseti mecrasından çıkaracak her türlü müdahalenin karşısında durduğumuzu ve duracağımızı kamuoyuna beyan ediyoruz. Ayrıca bu darbe teşebbüsü ve terör faaliyetine adı karışanlar arasında bir ilahiyat fakültesi mensubunun bulunmasından da utanç duyuyoruz. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bu kişi sadece ve sadece, vatanını, milletini ve tüm evrensel değerleri ayaklar altına almış bir haindir. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden birinde görevlendirilmiş olması, akademik liyakati nedeniyle değil, FETÖ örgütünün her kuruma sızma girişiminin bir sonucudur. Bu nedenle Türk devletine ve halkına yönelik yok edici planlar kuranların arasında, ülkemizde birleştirici değer üreten en önemli yüksek eğitim kurumlarımız olan ilahiyat fakültelerimizden birinin dahi adının geçiyor olması biz ilahiyat camiası mensupları açısından zillettir ve asla kabul edilemez.

Adaleti, doğruluğu, merhameti ve emanete ihanet etmemeyi en hayati prensipler olarak esas alan dinimizi öğrenme ve öğretme gayretindeki ilahiyat fakültesi öğretim elemanları olarak şerefli mücadelemizde halkımızla omuz omuza, yan yana durduğumuzu, varlık yokluk mücadelesi içindeki Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz.

Dekanlık

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×