İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

Bu Anabilim dalında;

1. İslâm dininin bilgi ve düşünce sistemini öğrenme ve yaşama yolunda müslümanlar tarafından ortaya konan çabalar,

2. Bu çabaların Kur’ân ve Sünnet’teki temelleri ve tarih içindeki evreleri,

3. Bu faaliyetin ilmî bir disiplin olarak sistematize edilmesinden sonra kazandığı terimler,

4. Varlık, bilgi ve değer anlayışı ile önde gelen örnek şahsiyetler,

5. Bu ilmin diğer İslâmî disiplinlerle olan ilişkisi ve karşılıklı etkileri ele alınır.

 “Tasavvuf”, “Tasavvuf Tarihi”, “Günümüz Tasavvuf Hareketleri ve Problemleri” gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Safi Arpaguş (Başkan)

Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz (2547-38 Diyanet İşleri Başkanlığı)

Prof.Dr. Necdet Tosun

Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç (2547-39 İslam Konferansı Örgütü)

Prof.Dr. Süleyman Derin

Doç.Dr. Dilaver Selvi

Doç.Dr. Semih Ceyhan

Doç.Dr. Ali Namlı

Dr.Öğr.Üyesi M.Nedim Tan

Dr.Öğr.Üyesi Ercan Alkan

Ar.Gör. Zeynep Şeyma Özkan

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 04.05.2018 11:51:27 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi