İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Kelam

Bu anabilim dalında;

1. İslâm dininin inanç esaslarını,

2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,

3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş(Başkan)

Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Prof.Dr. Metin Yurdagür

Prof.Dr. Hülya Alper

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bulğen

Ar.Gör.Dr. Hayrettin Nebi Güdekli

Ar.Gör. Ayşe Nur Güdekli

Ar.Gör. Mehmet Akif Kahveci

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 14.12.2016 11:29:43 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi