İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Bu anabilim dalında;

  1. Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),
  2. Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,
  3. Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,
  4. İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,
  5. Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

“İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri “gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hasan Hacak (Başkan Vekaleten)

Prof.Dr. Vecdi Akyüz

Prof.Dr. Faruk Beşer

Prof.Dr. Abdullah Kahraman (2547 / 40-b Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Yıldız

Prof.Dr. Rahmi Yaran

Doç.Dr. Ertuğrul Boynukalın

Doç.Dr. İsmail Cebeci

Doç.Dr. Sami Erdem (2547-39 Amerika Birleşik Devletleri)

Ydr.Doç.Dr. Nail Okuyucu

Öğ.Gör. İsmail Eriş

Ar.Gör.Dr. Hacer Kontbay

Ar.Gör. Ayşegül Şimşek

Ar.Gör. Muhammed Usame Onuş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 06.04.2017 16:01:02 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi